Voimakeskus

Kir­joit­ta­nut: Juha Koskela, Fy­sio­te­ra­peut­ti & Fy­siik­ka­val­men­ta­ja, NOV

Keskeisiä käsitteitä

Painopiste, massakeskipiste

Ihmiskehon massa jakautuu epätasaisesti vartalon, raajojen ja pään alueelle. Painopiste sijoittuu kohtaan, joka kehon eri osien massat ovat keskimäärin yhtä kaukana tästä laskennallisesta pisteestä. Ihmisellä painopisteen paikka voi hieman muutella riippuen kehon eri osien asennoista ja suhteista toisiinsa eri liikkeissä. Seisoma-asennossa painopiste asettuu navan taakse, lannerangan etupuolelle. Hyvällä seiväs- tai korkeushyppääjällä painopiste sijaitsee rimaa ylitettäessä kehon ulkopuolella – selkeästi riman alapuolella. Voimistelijan tai uimahyppääjän pyöriessä kerävolttia painopiste saattaa siirtyä hieman vatsan etupuolelle, mutta suorin vartaloin tehtävässä voltissa painopiste taas pysyy vartalon sisällä. Taitoluistelija piruettia tehdessään pitää painopisteensä muutaman neliömillimetrin suuruisen tukialueen (kärkipiikki) päällä niin, että pyörimisakseli kulkee näiden molempien pisteiden kautta.

Tukipinta, tukialue

Tukialue on se osa pintaa (esim. lattiaa), jonka varassa toimitaan. Sitä vasten voidaan tuottaa voimaa. Jotta tasapainossa pysyminen on mahdollista, painopisteen on sijaittava tukialueen päällä. Toisaalta esimerkiksi kiihdyttäessä paikaltaan juoksuun painopiste tuodaan tukialueen etupuolelle, samalla kun tuotettu voima ja edelleen alustasta tuleva vastavoima ohjataan tukipinnan ja painopisteen välille. Näin voidaan hyödyntää ”kaatumisen” tuottamaa kiihtyvyyttä.

Voimakeskus

Voimakeskuksella tarkoitetaan painopisteen ja sitä ympäröivän lihaksiston kokonaisuutta. Lihasten aktivoiminen liikkeessä aloitetaan lähes poikkeuksetta voimakeskuksesta. Lihasten aktivointijärjestys alkaa siten keskeltä ja etenee kohti ääreisosia.

Voima – vastavoima

Lihas tuottaa supistuessaan voimaa. Jotta tuotettua voimaa voidaan hyödyntää liikkeeseen, tarvitaan tukipinta. Tukipinta aiheuttaa vastavoiman, joka on yhtä suuri, mutta vastakkaissuuntainen, kuin siihen tuotettu voima. Kun työnnät lattiaa taaksepäin (lonkan ja polven ojennus), lattia työntää sinua eteenpäin. (Newtonin III mekaniikan peruslaki)

Liikkuessaan ihminen siirtää ensisijaisesti painopistettään haluttuun suuntaan. Suunta voi olla eteen, taakse, sivulle, ylös, alas, kiertoon, näiden yhdistelmä tai sarja eri suuntiin jatkuvia liikesarjoja. Joissain tilanteissa mukana suorituksessa saattaa olla esim. peliväline, vastustaja tai lisäkuorma. On myös tilanteita, joissa painopiste halutaan pitää tiukasti paikallaan ulkopuolista voimaa vastaa.

Painopiste ihmisellä sijaitsee navan takana, lannerangan keskikohdan etupuolella. Painopistettä ympäröivät lihakset joka suunnasta ja lihakset tuottavat voimaa tukipintaa vasten. Tukipintana voi toimia esimerkiksi lattia, vesi tai vaikkapa rekkitanko. Tukipinnasta kohdistuu kehoon takaisin vastavoima, joka saa painopisteen ja koko ihmisen liikkumaan.

Keskivartalon lihakset muodostavat korsettimaisen tuen, voimakeskuksen, painopisteen ympärille useassa kerroksessa. Näiden lihasten tehtävänä on välittää tukipinnasta painopisteeseen kohdistuvia vastavoimia. Jotta voimanvälitys onnistuu mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti painopisteeseen, voimakeskuksen lihasten tulee olla oikealla tavalla aktiivisia ja vartalon liikkeiden hyvin hallittuja. Suoritustekniikan puutteet näkyvät usein voimakeskuksen ylimääräisinä hallitsemattomina liikkeinä. Ne heikentävät suorituksen tehokkuutta ja samalla lisäävät vammariskiä.

Käytännössä painopisteen ympäristön lihakset, voimakeskus, aktivoidaan ensin ja sen jälkeen lihasten aktivointi tapahtuu keskeltä kehoa kohti raajojen kärkeä. Sujuvassa liikkumisessa tämä näkyy katkeamattomana liike virtauksena koko suorituksen aikana. Ajallinen ero voimakeskuksen ja raajojen lihasten aktivoinnilla voi olla vain sekunnin sadasosien luokkaa. Merkitsevintä on kuitenkin oikea aktivoitumisjärjestys. Vastavoima nimittäin palautuu käytännössä välittömästi alustasta kehoon. Mikäli keskivartalon hallinta ei ole ajan tasalla, tai jopa hiukan edellä, palautuva vastavoima hukataan sisäisiin muodonmuutoksiin eikä painopisteen tehokkaaseen siirtämiseen. Valmennusterminä ilmaisten: ”voima/ liike vuotaa läpi.”

Voimakeskusajattelu

Voimakeskus on käsite, joka kuvaa edellä selostettujen käsitteiden yhteen nivoutumista. Se sisältää anatomiset rakenteet, niiden käytön (taito/ tekniikka) ja soveltamisen erilaisiin tilanteisiin. Voimakeskusta voisi verrata tietokoneiden käyttöjärjestelmään ja eri lajeja sovelluksiin, jotka toimivat sen varassa. Ilman täsmällisesti hallittua voimakeskusta ei ole sujuvaa, tehokasta liikesuoritustakaan.