Liikkuminen

Kirjoittanut: Erik Piispa, Suomen Valmentajat ry, Kehityspäällikkö ja Sami Kalaja, LtT, johtaja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Liikkumistaidot ovat yksi kolmesta motorisista perusliikuntataidoista, välineen käsittelytaitojen ja tasapainotaitojen lisäksi. Liikkumistaitojen avulla kehoa liikutetaan paikasta toiseen joko vaaka- tai pystysuunnassa. Liikkumistaitojen kannalta tärkeitä elementtejä ovat havainnot ja päätöksenteot. Havainto ja siihen perustuva päätös mahdollistaa ihmisen liikkumisen ja liikkuminen puolestaan mahdollistaa uudet havainnot. Näin havainnointi, päätöksenteko ja liikkuminen toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Esimerkkejä liikkumistaidoista ovat käveleminen, juokseminen, hyppääminen, loikkaaminen, kinkkaaminen, laukkaaminen, kiipeäminen ja liukuminen. Erityisesti juoksemisen ja hyppäämisen perusliikemallit ovat tärkeitä, koska näitä taitoja tarvitaan hyvin monessa eri urheilulajissa. Lisäksi kyky liikkua kaikkiin suuntiin on olennaista jokaiselle urheilijalle. Vaikkei itse lajisuoritus vaatisikaan alaraajojen moniulotteista liikettä, on silti hyvä rikastuttaa liikevarastoa harjoittamalla myös kaikkia suuntia. Lisäksi on hyvä ylläpitää kaikkien nivelien toiminnallista liikkuvuutta toteuttamalla liikkeet kaikissa tasoissa ja useilla kulmilla.

Kaikkien kolmen motorisen perustaidon harjoittelua tulisi olla määrällisesti paljon jo lapsuusvaiheessa. Tämä olisi erittäin tärkeää, jotta saadaan rakennettua tukeva ”kivijalka” lajitaitojen ja yleisen urheilullisuuden kehittymiselle nuoruusvaiheessa.

Monipuolisilla liikkumistaitoja kehittävillä harjoitteilla saadaan kehitettyä useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten voimaa, nopeutta, kestävyyttä, liikkuvuutta, ketteryyttä sekä kehonhallintaa.

Harjoitteluun monipuolisuutta

Jokaiseen yksittäiseen harjoitukseen pitäisi sisällyttää liikkumistaitoja kehittäviä harjoitteita. Monipuolista liikevalikoimaa hyväksi käyttäen tulisi tehdä erilaisia juoksuja, hyppyjä, askelluksia ja muita liikkumistapoja – niin suorassa linjassa, ympyrässä kuin 8-kuviossakin. Näin samoihin liiketapoihin tulee erilaista harjoitusärsykettä kehon eri osille. Harjoitteita tulisi tehdä niin pystyasennossa kuin lattiatasossa, ja liikkeen kaikki suunnat huomioiden. Harjoitteisiin on hyvä saada vaihtelevuutta ja luovuutta. Näin saadaan uusia harjoitusärsykkeitä ja paljon erilaisia liikemalleja.

Liikkumistaitoja kehittäviin harjoitteisiin saadaan haasteellisuutta:

 • muuttamalla olosuhteita, kuten esimerkiksi
  • alusta
  • tilan koko
  • sisätila/ulkotila
 • vaihtamalla tarkkuusvaatimuksia, kuten esimerkiksi
  • varioimalla askelpituutta
  • varioimalla liikkumisreittejä viivoilla, tötsillä, renkailla tms.
 • vaihtelemalla suoritusnopeutta
 • yhdistelemällä eri liiketapoja.

Monipuolinen alkulämmittely ennen jokaisen harjoituksen alkua ja loppujäähdyttely harjoituksen lopussa ovat hyviä hetkiä tehdä erilaisia liikkumistaitoja kehittäviä harjoitteita. Yhdistämällä liikkumistaitojen harjoittelun alkulämmittelyihin ja loppujäähdyttelyihin harjoitteita tulee tehtyä säännöllisesti ja useana kertana viikossa.